ROZKŁAD JAZDY

bip3

Regulamin korzystannia z sieci WiFi

 Regulamin korzystania z darmowej usługi bezprzewodowej sieci komputerowej (WI-FI) PKS w Strzelcach Opolskich S.A. zwanym dalej operatorem

 Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, mają Państwo obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Poprzez skorzystanie z usługi Wi-Fi wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie niniejszego regulaminu. W przypadku, nie wyrażenia zgody na obowiązywanie niniejszego regulaminu, proszeni są Państwo o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi udostępnionego przez PKS w Strzelcach Opolskich S.A. na terenie Dworca Autobusowego PKS w Strzelcach Op. ul. Powstanćów Śl nr 26, Dworca Autobusowego w Krapkowicach ul. Opolska 4 oraz umieszczonego w wydzielonych autobusach PKS w Strzelcach Opolskich S.A.

2. Korzystanie z Usługi odbywa się bezpłatnie.

3. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. PKS w Strzelcach Opolskich S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,

b) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,

c) za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia pasażera w Internecie.

d) czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.

7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

8. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.

9. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.

10. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:

a)przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,

b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c) masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

e) odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,

f) obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Operator ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

13. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

15. Operator może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.

16. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Operator jest administratorem danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

17. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

18. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

19. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

STACJA PALIW


95

 6,39 zł

98

 7,29 zł

on

 6,39 zł

lpg

 2,69 zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Bazylego Elizy
Jutro : Wita Jolanty

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png1.png5.png3.png4.png7.png5.png
Dzisiaj:593
Wczoraj:509
W tygodniu:2744
W miesiącu:7214

  • Twoje IP: 3.236.116.27
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

4
Online

piątek, 14, czerwiec 2024 21:16
Doładowanie EM-karty